Transparent-sarja 2003-07

Kuvaa klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi ja uudestaan klikkaamalla pääset takaisin

 

TRANSPARENT – SARJA osa I Solitude / Yksinäisyys

Transparent- valokuvasarja on performatiivinen: esiinnyn kuvissa itse huiviin peitettynä eri ympäristöissä. Käsittelen valokuvasarjassa olemassaolon paradoksaalisia ehtoja: läsnäoloa ja ulkopuolisuutta; minuutta ja toiseutta. Näkyvä ja näkymätön, paljas ja kätketty kulkevat rinnakkain. Hidas toisto ja muutoksen elementti kietoutuvat toisiinsa.

Sarjan teoksia voi tutkia yleisten olemassaolon ehtojen mukaisesti, toisaalta Transparent-sarjaan liittyy myös sukupuoli- käsite: nainen on perinteisesti esitetty kuvataiteessa katseltavana objektina. Eri kulttuureissa ja eri aikoina on ollut eroja siinä miten kätketty tai paljas naisen kuuluisi olla. Teoksissani olemassaolo on myös paradoksaalista sukupuoli-käsitteen osalta. Miten katsojaan vaikuttaa tieto, että huivin takana on nainen?

TRANSPARENT -series, Part 1 Solitude

Transparent-series is part performance – I am myself in the pictures covered by a scarf in different environments. In my photography series, I deal with the paradoxical pre-requisites of existence: presence and the sense of exclusion. The visible and invisible, the bare and the hidden go side by side. Slow repetition and the element of change intertwine.

The works in the series can be considered from the viewpoint of general prerequisites of existence; on the other hand, there is the concept of sex: women have traditionally been portrayed in the fine arts as objects. In different cultures and eras, there have been differences in how hidden or naked a woman could be. In my works, the concept of sex makes the existence also paradoxical: how is the viewer affected by the fact that there’s a woman under the scarf?