Bio & Statement

Suomeksi rullaa alaspäin

BIO in English. Anu Miettinen (b. 1975) is a visual artist living and working in Helsinki, Finland. She graduated as a painter from Vapaa Taidekoulu / Free Art School in 1998 and as a visual artist from Lahti Art Institute 2013. Miettinen is multidisciplinary artist and she is using as her media moving and still image, environmental art, performance, installation and drawing. She was working as a specialist and coordinator of the environmental art in the Art Promotion Center Finland 2015-2018.

Her work has been presented in many exhibitions since her debut exhibition in 1997, and she has participated actively in group exhibitions in Finland and internationally as Mupis in Valencia, Pereuchet in St. Petersburg, Face to Face in Kuntsi Museum of Modern Art, Kiasma contemporary Museum in Helsinki. Her artworks are presented in collections including Lars Swanljung Collection, Kuntsi Museum of Modern Art Collection, Saskia Collection and in numerous Private Collections.

STATEMENT in English. 18 MAY 2013

I graduated as a painted from the Free Art School in Helsinki in 1998. Already as a student I used photography alongside painting in my works. Photography was for me a path for becoming a multidisciplinary artist, and today I work with moving and still images, environmental art, installation, performance and drawing. In addition to cross-disciplinary media, I am also interested in approaches that blend art with science.

My key themes – apart from light and colour, which I investigate almost without noticing – are people and thereby memories, remembering and dreams. My other themes include anonymity, interaction, narrativity, the traditional presentation of male and female roles in art, and the significance of shame in private and public contexts. I am also intrigued by different conceptions of space and the experience and investigation of space, themes I have addressed through traditional media as well as new approaches.

I am particularly fond of seriality and repetition as artistic devices. Installation has also become an increasingly important medium for me. The thing that draws me towards community art and installation is the boundary between staging and reality. My current installations have an affinity with performance and its components, they examine the elements of traditional representation of space and time, up to a point where even the performer becomes superfluous. My photographic and video works are often performative and involve elements of fictive documentation. It is natural for me to appear visually or auditively in my own works.

BIO suomeksi. Helsinkiläinen kuvataiteilija Anu Miettinen (s. 1975) valmistui taidemaalariksi Vapaasta Taidekoulusta 1998 ja kuvataiteilija AMK:ksi Lahden Taideinstituutista keväällä 2013. Miettinen on monialainen taiteilija käyttäen välineinään liikkuvaa ja still-kuvaa, ympäristötaidetta, performanssia, installaatiota ja piirustusta. Miettinen toimi Uudenmaan ympäristötaiteen läänintaiteilijana Taiteen edistämiskeskuksessa 2015-2018.

Miettinen on pitänyt yksityisnäyttelyitä vuodesta 1997 ja osallistunut aktiivisesti yhteisnäyttelyihin sekä Suomessa että ulkomailla kuten Mupis Valenciassa, Pereuchet Pietarissa, G11 Berliinissä ja Kasvokkain Kuntsin modernin taiteen museossa ja Kiasmassa. Miettisen teoksia on muun muassa Swanljung Kokoelmassa, Kuntsin modernin taiteen museon kokoelmassa, Tuulensuun taidekokoelmassa ja lukuisissa yksityiskokoelmissa.

STATEMENT suomeksi. 18.5.2013
Jo opiskeluaikoina käytin valokuvaa maalauksen rinnalla teoksissani. Valokuvateosten tekeminen on ollut minulle väylä kasvaa poikkitaiteelliseksi taiteilijaksi. Nykyisin käytän välineinäni liikkuvaa ja still-kuvaa, ympäristötaidetta, installaatiota, performanssia ja piirustusta. Poikkitaiteellisten menetelmien lisäksi olen kiinnostunut taiteen ja tieteen välisistä menetelmistä.

Minulle olennaisia teemoja ovat – valon ja värin lisäksi, joita tutkin lähes huomaamattani – ihmiset ja sitä kautta muisti, muistot ja unelmat. Myös muiden aiheiden tutkiminen on minulle keskeistä kuten: anonymiteetin, vuorovaikutuksen, narratiivisuuden, miehen ja naisen esittämisen traditioiden tutkiminen taiteessa sekä häpeän merkitys yksityisissä ja yhteiskunnallisissa asioissa. Lisäksi olen kiinnostunut eri tilakäsitteistä, tilan kokemisesta ja tutkimisesta; näitä olen käsitellyt niin perinteisten taidemuotojen kuin uusien taiteen tekniikoiden kautta.

Työskentelymenetelmänä minua kiehtoo sarjallisuus ja toiston käyttö. Installaatio on tullut yhä keskeisemmäksi työskentelymuodokseni. Yhteisötaiteessa ja installaatiossa minua kiehtoo lavastetun ja todellisen raja. Tällä hetkellä installaationi lähestyvät esitystä ja sen eri komponentteja, tutkien esittämisen tradition eri elementtejä paikassa ja ajassa, ja jopa hyläten itse esiintyjän. Valokuva- ja videoteokseni ovat usein performatiivisia ja niissä on fiktiivisen dokumentoinnin elementtejä. Minulle on luontaista esiintyä kuvana tai äänenä omissa teoksissani.