Bio & Statement

Suomeksi rullaa alaspäin

BIO in English. Anu Miettinen (b. 1975) is a visual artist living and working in Helsinki, Finland. She graduated from Vapaa Taidekoulu / Free Art School in 1998 and as a visual artist BA from Lahti Art Institute 2013. As a multidisciplinary artist, her main focus is on still and moving image, environmental art, installation and drawing. Her artworks have been exhibited since 1997 at the galleries, the museums and the public spaces in Finland and abroad.  

During the over past ten years, she has been active in environmental art events and projects in Helsinki as an artist, a producer and a coordinator. Anu Miettinen worked 2015-2018 as specialist and coordinator of environmental art and one percent regime of arts in the construction projects for the Art Promotion Centre Finland in Uusimaa region. Currently she is making the master thesis about arts and politics in the Faculty of Social Sciences at the University of Helsinki. In addition, she studies continuing studies of specialist of public art at the University of Arts of Helsinki. Miettinen is part of the 3 years NNAC (Nordic Network for Art Consults) –network 2019-2021 and she worked as an artist specialist of water, waste and energy services in State of built environment – Finland 2019 (ROTI) 2019. Miettinen works in many positions of responsibility in the art field.

STATEMENT in English. 18 MAY 2013

I graduated as a painted from the Free Art School in Helsinki in 1998. Already as a student I used photography alongside painting in my works. Photography was for me a path for becoming a multidisciplinary artist, and today I work with moving and still images, environmental art, installation, performance and drawing. In addition to cross-disciplinary media, I am also interested in approaches that blend art with science.

My key themes – apart from light and colour, which I investigate almost without noticing – are people and thereby memories, remembering and dreams. My other themes include anonymity, interaction, narrativity, the traditional presentation of male and female roles in art, and the significance of shame in private and public contexts. I am also intrigued by different conceptions of space and the experience and investigation of space, themes I have addressed through traditional media as well as new approaches.

I am particularly fond of seriality and repetition as artistic devices. Installation has also become an increasingly important medium for me. The thing that draws me towards community art and installation is the boundary between staging and reality. My current installations have an affinity with performance and its components, they examine the elements of traditional representation of space and time, up to a point where even the performer becomes superfluous. My photographic and video works are often performative and involve elements of fictive documentation. It is natural for me to appear visually or auditively in my own works.

BIO suomeksi. Helsinkiläinen kuvataiteilija Anu Miettinen (s. 1975) valmistui Vapaasta Taidekoulusta 1998 ja AMK:ksi Lahden Taideinstituutista 2013. Hänen pääilmaisukeinonsa ovat valokuva, video, ympäristötaide, installaatiot ja piirustus. Miettinen on pitänyt yksityisnäyttelyitä vuodesta 1997 ja osallistunut aktiivisesti yhteisnäyttelyihin sekä Suomessa että ulkomailla kuten Mupis Valenciassa, Pereuchet Pietarissa, G11 Berliinissä ja Kasvokkain Kuntsin modernin taiteen museossa ja Kiasmassa.

Viimeisen yli kymmenen vuoden aikana hän toiminut aktiivisesti Helsingin ympäristötaiteen tapahtumissa ja projekteissa taiteilijana, tuottajana ja koordinaattorina. Miettinen toimi ympäristötaiteen ja prosenttiperiaatteen edistämisen läänintaiteilijana Taiteen edistämiskeskuksessa 2015-2018. Miettinen työstää Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksella pro gradu- tutkielmaa aiheesta Taide ja politiikka – voiko taiteella vaikuttaa; tutkielmassa yhdistetään yhteiskuntapolitiikkaa, kaupunkitutkimusta ja estetiikkaa. Lisäksi hän opiskelee Taideyliopistossa julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumisopintoja 2019-2020. Miettinen on myös mukana 3-vuotisessa NNAC (Nordic Network for Art Consults) -verkostossa 2019-2021 ja toimi 2019 ROTI:n yhdyskuntatekniikka-paneelissa taiteilija-asiantuntijana. Miettinen on toiminut ja toimii useissa taidekentän luottamustoimissa ja strategiatyöryhmissä. 

STATEMENT suomeksi. 18.5.2013
Jo opiskeluaikoina käytin valokuvaa maalauksen rinnalla teoksissani. Valokuvateosten tekeminen on ollut minulle väylä kasvaa poikkitaiteelliseksi taiteilijaksi. Nykyisin käytän välineinäni liikkuvaa ja still-kuvaa, ympäristötaidetta, installaatiota, performanssia ja piirustusta. Poikkitaiteellisten menetelmien lisäksi olen kiinnostunut taiteen ja tieteen välisistä menetelmistä.

Minulle olennaisia teemoja ovat – valon ja värin lisäksi, joita tutkin lähes huomaamattani – ihmiset ja sitä kautta muisti, muistot ja unelmat. Myös muiden aiheiden tutkiminen on minulle keskeistä kuten: anonymiteetin, vuorovaikutuksen, narratiivisuuden, miehen ja naisen esittämisen traditioiden tutkiminen taiteessa sekä häpeän merkitys yksityisissä ja yhteiskunnallisissa asioissa. Lisäksi olen kiinnostunut eri tilakäsitteistä, tilan kokemisesta ja tutkimisesta; näitä olen käsitellyt niin perinteisten taidemuotojen kuin uusien taiteen tekniikoiden kautta.

Työskentelymenetelmänä minua kiehtoo sarjallisuus ja toiston käyttö. Installaatio on tullut yhä keskeisemmäksi työskentelymuodokseni. Yhteisötaiteessa ja installaatiossa minua kiehtoo lavastetun ja todellisen raja. Tällä hetkellä installaationi lähestyvät esitystä ja sen eri komponentteja, tutkien esittämisen tradition eri elementtejä paikassa ja ajassa, ja jopa hyläten itse esiintyjän. Valokuva- ja videoteokseni ovat usein performatiivisia ja niissä on fiktiivisen dokumentoinnin elementtejä. Minulle on luontaista esiintyä kuvana tai äänenä omissa teoksissani.