Painting

Utu – akvarellisarja 2010-2011
Kietoutuneena sumun käärinliinaan – akvarellisarja 2010-2011 
Omaelämänkerrallisia maalauksia 2004 uni2